Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije-Območne enote Maribor, Ptuj in Murska Sobota organizirajo javno tribuno "Kaj kmetijstvo pridobi ali izgubi z uvedbo davčnih blagajn", ki bo v petek, 4. marca 2016 ob 10.uri v Večnamenskem kulturno turističnem podjetniškem centru Pesnica, Pesnica pri Mariboru.