Kmetijsko gozdarski zavod

Murska  Sobota

Štefana Kovača 40

9000 Murska Sobota

Datum: 28.4.2016

SPOMLADANSKA POZEBA V VINOGRADIH 26.4.2016

 Najnižje temperature so bile 26.4. v času od 3.30-5.00 ure zjutraj. Ob jasnem jutru, je ob sončnem vzhodu takoj osvetlilo rastline, kar je povzročilo uničenje zelenih delov. Temperaturna razlika je bila v 3-4 urah kar pet in več stopinj. Najbolj so bili prizadeti vinogradi na vzhodnih legah in »mejnih legah«, ki segajo na rob dolin. Mejna nadmorska višina je bila cca 230 m in nižje. Najbolj občutljive sorte so se izkazale chardonnay, beli in modri pinot, šipon in tudi vse ostale, kjer je bila dolžina mladic že več kot 10 cm. V vinogradih, kjer je bila slana ugotavljamo na šparonih uničenje mladik od 10-100 %. Na reznikih pri osnovi debla je poškodovana uničena večinoma višja mladika.

Ukrepi:

-Na prizadetih trtah, trenutno za obdobje vsaj deset dni odsvetujemo kakršne koli ukrepe

-»Posmojene » mladike se ne da oživiti, z nobenimi ukrepi tudi ne s škropljenjem z aminokislinskimi pripravki  (protifert,drin itd.). ali drugimi foliarnimi gnojili.

- Glavno zimsko oko je sestavljeno iz glavnega brsta in dveh sobrstov, razlika med njimi je v številu kabrnikov(grozdičev). Seveda glavni brsti, imajo večji rodni  nastavek od 2-4 kabrnikov in  so ob slani uničeni. Deloma je uničeni  že en sobrst v primeru, da je odgnal ali smo ga že odstranili ob pletvi. Rodnost sobrstov je 0-2 kabrnika in jih je trta ustvarila prav za takšne primere, da vsaj z enim grozdom in v jagodi s pečko-semenom ohrani svoj obstoj. Odganjajoča speča očesa na deblu niso prizadeta ali še bodo odgnala, kar jih lahko v najhujših primerih uporabimo za eventualno pomladitev trte.

 

Vir: Internet

-Ob pozebi se je pridelek zmanjšal, zato bo imela trta »viška«hranilnih snovi, zato odsvetujemo tudi dognojevanje z dušičnimi gnojili preko tal.

-Trenutne vremenske razmere, kakor tudi kratkoročna napoved ni ugodna za razvoj bolezni peronospore in oidija, ki bi bili lahko nevarni na preostalih nepoškodovanih mladikah.

Povzetek:

Poškodovana trta bo v tednu ali dva nakazala, kakšne ukrepe je potrebno izvesti. Predvidevamo, da bodo odgnale mladike iz sobrstov in speča očesa iz starega lesa. Nepoškodovane mladike na trti bodo normalno nadaljevale svojo rast. V sredini maja bo potrebno izvajati korekturno pletev, eventualno krajšanje šparonov in reznikov. Takrat bo tudi čas za izvajanje škropljenj proti peronospori in oidiju.

 Vse dodatne informacije lahko dobite na telefon 02 539 1435 ali 031 703 607.

Na najbolj prizadetih lokacijah bomo  po 15. maju izvedli praktične ukrepe sanacije. Lokacije bomo objavili preko medijev.

                                                                         

  Ernest Novak,univ.dipl.inž.agr.

                                                                            Specialist za vinogradništvo

 

Delno pozebel šparon. Foto: Ernest Novak

V celoti poškodovan trs.Foto: Ernest Novak