Pozeba je 26. na nekaterih območjih tudi 28. in 29. aprila pokvarila odlično začetno stanje v vinogradih. Zdaj je v vinogradih zelo različno in sicer od popolne pozebe mladik na šparonih in reznikih, delne pozebe posameznih mladik na šparonih ali pa »osmojenosti » posameznih gornjih listov in kabrnikov na mladikah. Pozeble so mladike lanskih »podsajancev« ali obnov. Tudi letošnje zgodnje saditve vinogradov so lahko prizadete. »Zaščita« mladih cepljenk s tulci teh ni zavarovala, lahko je celo povečala učinek mraza. V posameznih vinogradih so razlike pozebe po »višinskih pasovih« in sortah, tako, da bo letos v takšnih vinogradih zelo težko voditi vsa opravila, predvsem varstvo pred boleznimi. Zaradi zmanjšanega pridelka, bi morali razmišljati o umnem znižanju stroškov, predvsem pri izbiri škropiv in racionalnem izvajanju zelenih del. V nepozeblih vinogradih smo dosegli velikost mladik 20-40 cm. V pozeblih vinogradih je rast zaradi stresa in nižjih povprečnih temperatur v prvi dekadi maja zastala in je trenutno regeneracija trt pod predvidenimi pričakovanji. Padavine v mesecu maju so bile do 10. maja od 50-80 litrov. Na vseh lokacijah smo dosegli temperaturne prage za dozorelost spor peronospore in oidija.

Več v prilogi 


Vir 

Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota

Štefana Kovača 40

9000 Murska Sobota

Attachments:
Download this file (3-STROK-INF-2016.pdf)Strokovne informacije[ ]302 kB