V prilogi so rezultati ocenjavanja vin letnika 2019, ki je potekalo v Strehovcih.